Eddy Smid

eddy.smid@gmail.com
website Eddy Smid

Mijn naam is Eddy Smid, ben in Groningen geboren en ik woon sinds een aanzienlijk aantal jaren grotendeels in Hongarije, een land dat ik al in 1984 voor de eerste keer op een internationale kanotoertocht met mijn vrouw en kinderen heb bezocht. Sindsdien hebben we het land regelmatig maar met tussenpozen bezocht.
Ik sta hier even bij stil, omdat dit land een onuitwisbare indruk op mij heeft gemaakt qua geschiedenis, bevolking, natuur en de bijzondere standen van de zon op deze breedtegraad (!), Vooral dit laatste bleek voor sommige Hongaarse fotografen, maar ook voor mijzelf, heel belangrijk te zijn geweest, zoals hun fotografisch werk uit de 20e eeuw laat zien.

En daarmee kom ik vanzelf terecht bij de vorm van mijn eigen fotografie die ik nu zal proberen te omschrijven. Want ik moet meteen bekennen dat ik mijzelf niet tot één fotografievorm kan en wil beperken, omdat daarvoor mijn interesses nogal uiteenliggen. Ik probeer situaties waarin ik gewild maar ook ongewild in verzeild raak, vooral niet te beïnvloeden, maar deze zo goed mogelijk in te schatten, voordat ik opnames maak. Vaak komen daarin mensen voor, bezig met hun (dagelijkse) werk, met musiceren of dansen of mensen die gewoon op weg zijn ergens naartoe.

Daarmee beweeg ik me dan tussen de sociale fotografie, straatfotografie, portretfotografie en reportagefotografie. Daardoor valt mijn werk niet strikt bij een van deze vele specialismen onder te brengen.Op een ander moment bevind ik me in een stadse omgeving (stedelijk landschap), een industriegebied of in een haven, en dringt er zich soms een bijzonder lijnenspel aan mij op, naast architectonische eyecatchers of bijzondere sculpturen en daarmee beweeg ik me ergens tussen de architectuur- en lijnenspelfotografie.
Ik streef er ook zoveel mogelijk naar om ‘lichtval’ en ‘compositie’ als de klassieke basiselementen in mijn werk tot uitdrukking te laten komen. Ik leg daarin mijn impressies vast en ik heb de luxe niet in opdracht te hoeven werken en beschouw mijzelf dan ook als autonoom fotograaf.
Mijn eerste belangstelling voor fotografie werd gewekt door mijn vader, die als een goeie amateurfotograaf mij op jonge leeftijd een Agfa boxje cadeau gaf en hij mij daarmee deelgenoot maakte van het magische proces van ontwikkelen, afdrukken, doordrukken en tegenhouden.
Die belangstelling heb ik tot nu toe mijn hele leven lang gekoesterd en ik was vaak op het oog bezig met het ‘kaderen’ van de verschillende omgevingen waarin ik me bevond, alsof ik een echte foto wilde nemen met mijn camera, die ik heel vaak niet bij de hand had en het bleef daarmee beperkt tot een oefening in het kijken. Ongeveer 20 jaar geleden ben ik weer gaan fotograferen en heb ik na enige tijd de overstap gemaakt naar de digitale fotografie. Ongeveer 20 jaar geleden ben ik weer analoog gaan fotograferen en heb ik na enige tijd de digitale overstap gemaakt. Daarnaast houd ik me incidenteel bezig met het bewerken van eigen videobeelden en het ontwerpen van affiches.

Mijn foto’s, die ik voor een heel groot deel in Hongarije heb genomen, geven soms een inkijkje in de huidige Hongaarse samenleving, maar ook in haar voorbije verleden en een kleiner deel van de foto’s heb ik in Nederland genomen. Om even een misverstand weg te nemen: Ik fotografeer doorgaans in kleur, maar een presentatie in zwart-wit laat mijns inziens meer van de kern van de opname zien.

Website of email: www.lensculture.com/eddy-smidl