Open Call, 28 juni t/m23 augustus Curious and open-minded

Fotogalerie Lichtzone Open call: 2023

Nederlands: Voor deze open call nodigt Lichtzone fotografen uit die een open blik combineren met nieuwsgierig zijn. Fotografen die momenten en situaties willen vastleggen die hen raken, verwonderen, verbazen en inspireren. Het kunnen alledaagse momenten of situaties zijn. Het kunnen ook momenten en situaties zijn die vanuit nieuwsgierigheid en verwondering worden geënsceneerd. Het resultaat zijn foto’s met een verhaal. Foto’s die nieuwsgierigheid en verwondering oproepen bij de beschouwer.

In de woorden van Bill Brandt:
‘It is part of the photographer’s job to see more intensely than most people do. He must have and keep in him something of the receptiveness of the child who looks at the world for the first time or of the traveler who enters a strange country.’

English: Lichtzone invites photographers who combine open-mindedness with curiosity to participate in this open call. Photographers who want to capture moments and situations that move, amaze, surprise and inspire them. These can be every day moments or situations. They can also be moments and situations that have been staged from a place of curiosity and marvel. The result? Pictures that tell a story. Photographs that invite curiosity and marvel from those who see them.

In the words of Bill Brandt:
‘It is part of the photographer’s job to see more intensely than most people do. He must have and keep in him something of the receptiveness of the child who looks at the world for the first time or of the traveler who enters a strange country.’

28-06-2023 t/m 27-08-2023

Nederlands:Deelname kosten:
De kosten zijn afhankelijk van het aantal meters dat je nodig hebt voor je werk.
Je kunt dus deelnemen met 1 of meerdere foto’s.
De prijzen gaan per meter die jouw foto’s nodig hebben:

€ 85,- tot werk van max 1m breed
€ 110,- voor werk tussen 1m en 1,5m breed
€ 120,- voor werk tussen 1,5m en 2m breed

Galerie Lichtzone maakt gebruik van een z.g. Barth stangen systeem met klemveren. Exposant dient zelf ervoor te zorgen dat het werk hieraan ophangen kan worden. Bij meerdere kleine werken adviseren wij de lijsten onderling met elkaar te koppelen met bv een zg. C-beugeltje zodat de lijsten tov elkaar netjes hangen. vragen: stuur een e-mail naar vragen: stuur een e-mail naar opencall@lichtzone.nl

Heb je zin om mee te doen?
Vul dan onderstaand formulier in, dit kan tot 1 januari.

English: Participation costs:
The cost of participation depends on the amount of meters needed for your work.
You can participate either with 1 or with multiple photos.
Prices are calculated per meter:
€ 85,- for works with a width of maximum 1 meter
€ 110,- for works with a width between 1 and 1,5 meters
€ 120,- for works with a width between 1,5 and 2 meters
Galerie Lichtzone makes use of a rail system with clamps by Barth. The participant needs to ensure their works can hang from this. When participating with multiple smaller works, we advise to connect the frames to each other, using for example a C-bracket, so that the frames are in line with each other. Questions? Please send an e-maill to opencall@lichtzone.nl

,Nederlands Uiterlijk 15 januari 2023 laten wij weten welke werken geselecteerd zijn en passen in deze expositie. Je krijgt een bevestiging per e-mail en een factuur voor de kosten van de gehuurde expometers. Ook ontvangen wij graag een korte biografie en toelichting op het fotowerk. Vergeet ook niet de foto’s die je wil laten zien in de expositie in klein formaat mee te sturen naar opencall@lichtzone.nl

,English We will announce which works have been selected and deemed suitable for the exhibition on the 15th of Januar 2023. You will receive a confirmation and an invoice for the costs of the required exhibition space via e-mail. We would also like to receive a short written biography and further information on the works. Please also provide the pictures you would like to exhibit in a small format and send them to opencall@lichtzone.nl